سامانه عضویت انجمن جامعه شناسی ایران- نشانی و تلفن ما
ارتباط با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/22 | 
نشانی: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، زیر پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول، دفتر انجمن جامعه‌شناسی ایران/ کدپستی: 1411713118/ صندوق پستی:14395/864
تلفن: 88631891 021ـ88004742 021                          
دورنگار: 88004742 021
پست الکترونیک:info@isa.org.ir  و iran_sociology@yahoo.com
نشانی مطلب در وبگاه سامانه عضویت انجمن جامعه شناسی ایران:
http://me.isa.org.ir/find.php?item=1.85.24.fa
برگشت به اصل مطلب